.توجه: اطلاعات وبگاه جنبه آرشیو دارد وبه روز نمی شود

همکاران علمی-پژوهشی

logo1

همکاران علمی و پژوهشی

 

 

همکاران تمام وقت :

 

ghanaei 

دکتر علی غنایی چمن آباد (ریاست)

 

kareshki

دکتر حسین کارشکی

 

mashhadi

دکتر علی مشهدی

 

tabibi

دکتر زهرا طبیبی

 

abdkhodaee

دکتر محمد سعید عبد خدایی

 

bagheri

دکتر نادر باقری

 

همکاران پاره وقت : 

 

دکتر رضا زارع