.توجه: اطلاعات وبگاه جنبه آرشیو دارد وبه روز نمی شود

هسته پژوهشي علوم شناختي دانشكده روانشناسی

logo1

پردازش اطلاعات

پردازش اطلاعات به ظرفیت و قابلیت فردی، در ادراک و یادآوری اطلاعاتی که به مدت کوتاهی نمایش داده شده اند، اطلاق می‌شود (و اغلب شامل دریافت اطلاعات خام حسی و معنا دادن به آنها می باشد). پردازش اطلاعات سریع تر و دقیق تر این امکان را می دهد که فرد بتواند پاسخ های بهتر و سریع تری داشته و بهتر با محیط اطراف انطباق حاصل کند.
اغلب ما در زندگی و کارهای روزانه خود به این مهارتها احتیاج داریم و لازم است بتوانیم اطلاعات مفید را که در منابع نه چندان روشن قرار دارند ردیابی کرده و استفاده کنیم. برای مثال، تجار که با تغییرات ارز سر و کار دارند لازم است تا تغییرات سریع قیمت ها را ردیابی کرده، تحلیل نموده و به نتیجه برسند.