.توجه: اطلاعات وبگاه جنبه آرشیو دارد وبه روز نمی شود

پژوهش ها و دوره های آموزشی

logo1

دوره های آموزشی

پژوهش ها و دوره های آموزشی

 

1- بررسی تاثیر اعتیاد اینترنتی بر کنش های اجرایی کودکان و نوجوانان (گروه مغز و رفتار ، مجری : حمید ذوالفقاری)

۲- بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اونیستیک

مجری : حمید علیپور (درحال اجرا)

۳- بررسی رابطه کارکرد ربع های مغزی غالب و سبک های یادگیری در دانش آموزان مقطع دبیرستان

(درحال اجرا)

۴- بررسی تاثیر هیپنوتراپی و ژنتیک نوری در افزایش یادگیری کلامی و درمان فوبی

مجری: محمد خاکشور (در حال اجرا)

۵- بررسی نقش میانجی گرایانه سلامت روان در رابطه فعالیت های ورزشی و کیفیت زندگی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد

(در حال اجرا)

۶- برگزاری کارگاه نوروفیدبک در اولین همایش علوم شناختی (مدرسین دکتر غنایی ، دکتر مقیمی ، حمید خاکسار)

(اجرا شده)

۷- بر گزاری کارگاه tDCS در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اسفند ۱۳۹۲

۸- آمادگی مشاوره برای اجرای پژوهش ها در حوزه علوم شناختی

اتاق دکتر غنایی (دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی)

۹- اولین مدرسه شناختی ، تابستان ۹۳

(مدرسین دکتر غنایی ، دکتر مقیمی، دکتر صالحی، دکتر امین یزدی ،صداقت،فضیلت پور)