توجه: به دلیل عدم به روز رسانی، وبگاه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیرفعال خواهد شد.

مطالب

logo1

مطالب توان بخشی عصبی

توان بخشی عصبی

 

2011-Spring-HIP-Lecture04-Perception.ppt

 

2011-Spring-HIP-Lecture05-AttentionConsciousness.ppt

 

2011-Spring-HIP-Lecture10-LanguageNatureAcquisition.ppt

 

348Ch2 1.ppt

 

348ch3.ppt

 

348ch5.ppt